Foto Galeri


Takimi vjetor i drejtoreve te shkollave 2016
Alumnet e shkollave ne takimin e dyte te Tryezave Qytetare
Pjesemarresit e shkolles prezantojne studimin mbi komunikimin e ISIS
Prezantohet kerkimi mbi Investimet e Huaja ne Shqiperi
Diskutim me drejtoreshen e Keshillit te Evropes
Diskutim me ambasadorin zviceran
Prezantimi i punimit mbi reformen administrative
ASPS gjenerata 2015
Takimi me komisionin e reformes se Drejtesise
Ceremonia e Diplomimit 2014
Takimi ASPS alumni 2007-2013
ASPS gjenerata 2014
ASPS gjenerata 2013
ASPS gjenerata 2012
ASPS gjenerata 2011
ASPS gjenerata 2010
ASPS gjenerata 2009
ASPS gjenerata 2008
ASPS gjenerata 2007